0506 506 16 06
Silindir Kiralama Sözleşmesi - Kiralık Silindir Kiralık Silindirler Kiralık toprak silindiri Kiralık asfalt silindiri Kiralık asfalt yama silindiri
ÜRÜNLER
Silindir Kiralama Sözleşmesi
 • İŞ MAKİNESİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ    

   

  SÖZLEŞME TARİHİ : ..…../……/……..   

   SÖZLEŞME KONUSU : …………………………………………………………...kiraya verilmesi.  

  Kiraya Veren :  

  Marka : ………………………… 

  Tipi : …………………………... 

  Model : ………………………...

   Tescil Plaka No : ……………… 

  Şasi Seri No : …………………. 

  Motor Seri No : ……………….        

   İşbu sözleşme ile ..........................................................................................................ait olan ve yukarıda markası ve modeli belirtilen İŞ MAKİNESİ  …………………………………………………………………………………...................... kiraya verilmiştir.               

   Bu   sözleşmede  ……………………………………..   ( …………………….. )  olarak,

  ………………………………………………………………………………… ise (Müteahhit Firma) olarak anılacaktır.          

  SÖZLEŞME ŞARTLARI

     1.       İşbu sözleşme 2 (iki) sayfadan ibaret olup, 2 (iki) suret halinde düzenlenip, bir tanesi............................................................................................................diğeri de Müteahhit Firma’ya verilmiştir.  

  2.       Kira müddeti ……/..…./….. tarihinden itibaren başlar. Ve ……./……/…… tarihinde biter.  

  3.       Söz  Konusu  makinenin  aylık   kira   bedeli  …….……………............-YTL (……………………………YTL),’dir.

  (Aylık kira bedellerine KDV dahil değildir. Fatura kesildiğinde aylık kira bedeline KDV eklenecektir.)  

  4.       Ödemeler:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

   5.       Sözkonusu makinenin günlük azami çalışma süresi ……… saattir. Bu sürenin üzerinde çalıştırılması durumunda ………………………………’nun mesai isteme hakkı doğar.   

  6.       Sözkonusu makinenin aylığından 3 günü geçen arızalar dışında herhangi bir kesinti yapılamaz. Müteahhit firmanın işverememesi veya makine gün içerisinde ………..saatlik çalışma süresince

  iş verenden dolayı çalışmasa kira kesintisi yapılamaz. 

  7.       Makine ve operatörü ayda iki gün istirahat ve bakım hakkı vardır.      

  8.       Söz konusu makinenin Müteahhit Firmanın şantiye adresine gidiş nakliye ücreti Müteahhit Firma  tarafından ödenecek, iş bitiminde makinenin geri dönüş nakliye ücreti ise ………………………… tarafından ödenecektir.

  Bundan sonra saha içerisinde yapılacak nakliyeler ise   Müteahhit Firma ödeyecektir. 

   9.       Söz Konusu Makine çalışma sahasından (Aşağıda belirtilmiştir.) başka bir yere kesinlikle götürülmeyecek ve nakledilmeyecektir. 

  10.   Makinenin motorin ve yağ ,operatörünün ise yatma ve yemek gibi masrafları Müteahhit firmaya aittir. 

  11.   Makine tehlikeli bölgelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılmayacaktır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle makine veya operatörüne gelebilecek zararları Müteahhit Firma tazmin edecektir.  

  12.   Yukarıda belirtilen ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda söz konusu tutara aylık %10 gecikme zammı eklenir. 

   13.   Bu sözleşmede itilaf doğması halinde …………....................................... mahkemeleri yetkilidir. 

             

  KİRALAYAN  ve  KİRAYA VEREN  FİRMA BİLGİLERİ

     KİRALAYAN FİRMA :       

  ADRES:                 

  TELEFON :                 

  FİRMA YETKİLİSİ : 

  VERGİ DAİRESİ :   

  VERGİ NUMARASI :   

  KİRAYA VEREN FİRMA :   

  ADRES :  

  TELEFON :                      

   FİRMA YETKİLİSİ :             

   VERGİ DAİRESİ :                   

  VERGİ NUMARASI :    

   ÇALIŞMA YERİ :  

  TARAFLAR

   

               KİRALAYAN FİRMA                                                                KİRAYA VEREN FİRMA